Çevre ve Enerji Bilinci Yaklaşımımız

Çevre ve Enerji Bilinci Yaklaşımımız

Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Dünya çapında da enerji tüketimlerinin bu şekilde devam etmesi durumunda 10 içinde yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Artan enerji tüketimi ile beraber, rekabetin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliği de enerji verimliliği çalışmaların önemini daha da arttırmıştır

Ülkemiz enerji kaynakları dışa bağımlı bir konumdadır ve doğal kaynaklarımız da sınırlıdır. Bu doğrultuda da amacımız, enerji ihtiyacının ekonomik ve yeterli olarak sağlanması olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için ise kullanılabilecek en önemli araç enerjinin verimli kullanımıdır.

Arçelik-LG olarak, yaptığımız ve yapacağımız enerji verimliliğini artırıcı projelerle , tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesini hedeflemekteyiz.

Doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli kullanılmasının bilinciyle, projeler ve sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Böylelikle sürdürülebilir başarının elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, çevre ve doğal kaynakları korumayı dikkate alan üretim yöntemlerini kullanıyoruz.

Proseslerimizden kaynaklanan emisyonların yasal uygunluğunu ve sistem performansını periyodik olarak yaptırılan ölçümler ile kontrol altında tutuyoruz. Böylelikle, iklim değişikliğine etkisi olmayan çevre dostu bir proses ile üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atık ayrıştırma sistemimizi,çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle çevresel farkındalık yaratarak etkili bir şekilde işletiyoruz. Çevreyi korumanın ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

> Çevre Yolculuğumuz

Çevremizi koruma konusunda daha yüksek standartlara ulaşma düşüncesiyle başladığımız çevre yolculuğumuzda öncelikli amacımız; hava, toprak ve su üzerindeki potansiyel etkilerimizi önlemek ve en aza indirmektir.

Çevre bilinci ile hareket ederek sürdürülebilir başarının elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, çevre ve doğal kaynakları korumayı dikkate alan üretim yöntemlerini kullanıyoruz.

Doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli kullanılmasının bilinciyle, atıklarımızı en ileri geri dönüşüm teknolojileri kullanarak azaltmakta ve uygun şekilde bertaraf etmekteyiz.

Çevreye duyarlı teknolojilere yaptığımız yatırımlar ve yönetim sistemlerimizin bir sonucu olarak 2003 yılında Arçelik-LG olarak TSE tarafından ISO 14001 belgesi almaya hak kazandık.

Doğal Dengeyi Koruyan Yönetim Sistemleri

Atık YönetimiAtık ayrıştırma sistemimizi, kullandığımız en gelişmiş teknolojinin yanında çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle çevresel farkındalık yaratarak etkili bir şekilde işletiyoruz. Çevreyi korumanın ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

Atıkların kaynakta oluşumundan bertarafına kadar yönetilmesinin sorumluluğuyla atıklarımızı sınıflandırarak geri kazanım ya da bertaraf işlemi için çevre yasalarına uyumlu yetkili kuruluşlara göndeririz.

Atıksu YönetimiAlıcı ortam kirliliğinin önlenmesi ve atıksu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla atıksularımızı biyolojik ve endüstriyel arıtma tesislerimizde arıtarak deşarj ederiz.

Çıkış suyu kalitesinin yasal değerlere uygunluğu laboratuvarlarımızda ve diğer akredite kuruluşlarda yapılan analizlerle kontrol eder, olası acil durumlar için müdahale senaryoları geliştiririz.

Hava Kalite YönetimiBoyahane ve yakma proseslerimizden kaynaklanan emisyonların yasal uygunluğu ve sistemin performansı periyodik olarak yaptırılan ölçümler ile kontrol altında tutulur. Böylelikle, iklim değişikliğine etkisi olmayan çevre dostu bir proses ile üretimlerimizi gerçekleştiririz.

Çevre Bilincinin ArttırılmasıArçelik-LG üst yönetimi önderliğinde, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak; çalışan, yardımcı sanayi, müşteri, toplum gibi paydaşlarımızın çevre bilincinin arttırılması için gerekli kaynakları ayırarak, çevre ile ilgili eğitim, seminer ve yarışmalar düzenler, ayrıca çevre projelerini destekleriz.

Çevre Konulu Resim & Şiir & Tasarım Yarışması5 Haziran 2013 Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Arçelik-LG ailesi olarak, çalışanlarımızın ilköğretim çağındaki çocuklarının ya da kardeşlerinin katıldığı ‘5. Geleneksel Çevre Konulu Resim & Şiir & Tasarım Yarışması’ düzenlenmiştir. En başarılı çalışmalar ödül töreninde ödüllendirilmiştir.

Kıyı Temizleme AktivitesiÇevresel sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında; deniz kirliliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak için TURMEPA ile birlikte 1 Haziran 2013 tarihinde Heybeliada Çam Limanı’nda ‘Kıyı Temizleme Aktivitesi’ düzenlenmiştir.

Tema'ya Fidan BağışıAvrupa ve Amerika Bölgesi’ndeki LG fabrikaları arasında 2012 EESH 1.’si seçilmemiz sonucunda tarafımıza gönderilen ödülle şirketimiz adına Tema Vakfı’na 646 adet Fidan Bağışı gerçekleştirilmiştir.

> Enerji Verimliliği Yaklaşımımız

Arçelik-LG olarak,yaptığımız enerji verimliliğini artırıcı projelerle, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, en aza indirilmesini hedeflemekteyiz.

Verimlilik çalışmalarında işletmelerin inisiyatiflerinin yanında resmî makamlarca sağlanan destekler de büyük önem taşımakta; yenilikçi ve verimliliği artırıcı adımların atılmasında son derece motive edici olmaktadır. Bu konuda, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletmelerin kullanımına sunulması öngörülen hibeler, fabrikamız için tasarladığımız verimlik artırıcı projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir teşvik ve vesile olacaktır. 2010 yılı Ocak ayında, Elektrik İşleri Etüt İdaresine Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) dosyası hazırlanmış kurumdan dosyamıza onay verilmesi beklenmektedir.

Şirketimizde bugüne kadar yapılmış olan enerji tasarrufu uygulamaları;

Saha Scada Uygulamaları ile Enerji Tasarrufu SağlanmasıSaha Scada ile fabrikamızdaki HVAC ( ısıtma, soğutma ve havalandırma ) sistemlerinin tümünü, yardımcı tesislerdeki kazanları, kompresörleri, trafoları, yangın sistemini,su tanklarını, server odaları, UPS kontrol ve hatalarının takibi yapılabilmektedir.

2008 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalarla toplam %30 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Yapılan çalışmalardan bazıları;

• HVAC sistemleri çalışmaları; ortam sıcaklığı, nem,üretim ve ofislerin çalışma saatleri baz alınarak programlanmakta enerjinin daha efektif kullanılması sağlanmaktadır.

• Yemekhane’de bulunan mevcut fancoiller ile bazı ofis ve toplantı odaları için kullanılan VRF klimalar Saha Scada tarafından kontrol edilir hale getirilmiştir. Yemekhanedeki fancoiller yemek saatinden bir saat önce otomatik olarak açılmakta ve yemek saati bitiminde kapanmaktadır. VRF’ler ise ofis çalışma saatlerine göre otomatik çalışmaktadır.

• Fabrika üretim alanları ve depolar arasında bulunan brandalı otomatik kapıların özellikle kış döneminde açık kalması üretim sahasının soğumasında sebep olduğundan kapılar Saha Scada ile takip edilerek 5 dk açık bırakıldığından sistem, Teknik Destek Takımı'na mail atmaktadır.

• HVAC sistemi içinde bulunan kazanlar, chillerler, klima santralleri ve bunlara ait pompa ve valf grupları hat şemaları çizimlerinin bulunduğu scada sayfalarından kontrol edilmektedir. Yapılan kontrol sistemin tasarruflu ve güvenli çalışması sağlanmaktadır.

• Saha scada ile sistemde devrede olan kompresör ve kurutucu sayısı, jeneratör çalışma saatleri ve yakıt tüketimleri, su tankları seviye ve pompaları kontrol edilebilmektedir.

Hareket Sensörü Uygulaması• Malzeme/insan hareketinin az olduğu alanlarda harekete duyarlı sensörler yardımıyla aydınlatma sisteminin elle kontrolden bağımsız olarak devreye girmesi sağlanmıştır. Ortalama % 58’lık enerji tasarrufu ve yıllık 12,3 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Lavabo ve Pisuarlarda Su tasarrufu• Fabrikada bulunan tüm lavabo muslukları ve pisuvarları sensörlü modeller ile değiştirilmiş ve su tüketimi azaltılmıştır. Ortalama % 5,2’lik evsel nitelikte su tüketimi tasarruf sağlanmıştır.

Kaçak Test Havuzlarında Su Tasarrufu• Filtreli su çevrim sistemi ile test havuzlarında su temizleme periyodu uzatılarak ve selenoid vana ilave edilerek havuz besleme kontrolü operatörden bağımsız hale getirilmiş ve su tüketimini azaltılmıştır. Ortalama % 60’lık su tasarrufu sağlanmıştır.

Ofislerde Kullanılan Aydınlatma Armatürlerinin Azaltılması• Ofislerde, toplantı salonlarında ve koridorlarda aydınlatma LUX ölçümleri yapılarak standart üzerindeki aydınlatma noktalarının tespiti yapılmış, armatür/lamba sayısı azaltılmıştır. Ortalama % 15’lık enerji tasarrufu ve yıllık 1,5 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Üretim Bantları Otomasyonu• Vardiya sonlarında ve yemek molası gibi uzun duruşlarda makine ve ekipmanlara zaman sayaçları konularak ihtiyaç dışı boşa çalışmaları önlenmiş elektrik tüketimi azaltılmıştır. Ortalama % 45’lık enerji tasarrufu ve yıllık 19,4 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Aydınlatma’da LED UygulamalarıStandartlarda belirtilen LUX değerlerini sağlayacak şekilde uygun güçlerde LED çipleri seçilerek, özel olarak dizayn edilen armatürler kullanılmıştır. % 67’lik enerji tasarrufu ve yıllık 6 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Aydınlatmada Gün Işığından Faydalanma• Gün ışından doğrudan yararlanabilmek için fabrika çatısına doğal gün ışığı aydınlatıcılarından 2 adet deneme için monte edilmiştir. Gün ışığından faydalanılan zamanlarda aydınlatmaların kısılabilmesi için de ışığa duyarlı sensörler ilave edilecektir. Deneme sonrasında tüm üretim sahası üzerine uygulanması planlanmaktadır.

Yapmayı Planladıklarımızİçinde bulunduğumuz yıldan başlayarak; LED uygulamalarının tüm üretim hatlarına, depolara, çevre aydınlatmaya ve ofislere yaygınlaştırılması, civa buharlı lambaların kullanımdan kaldırılması, proseslerden çıkan atıl ısıları toplayarak ön ısıtma/soğutmada kullanılması ile enerji tüketimin azaltılması, proses ve yardımcı tesis pompalarına inverterler takılarak sudan ve elektrikten tasarruf sağlanması, basınçlı hava tüketimindeki kısıtların kaldırılarak kompresör basınçlarının düşürülmesi, basınçlı hava ile çalışan bazı ekipmanların elektrik ile çalışmasının sağlanarak enerji tasarrufu sağlanması, güneş enerjisinin su ısıtmada kullanılması projeleri planlanmıştır. Güneşten ve rüzgardan enerji üreten sistemlerin gelişmeleri takip edilmekte, kullanımları efektif sevyeye gelmeleri halinde uygulaması düşünülmektedir.

Arçelik-LG olarak yeni teknolojileri izleyerek, enerji tasarrufu konusunda projelerimizi hız kesmeden sürdürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.

> Sürdürülebilir Ürün Projelerimiz

İklimlendirme sektöründe ilk kez Pet Şişe Geri Dönüşümlü Leo-Pet Hammaddeyi klima iç ünitelerimizde Kullandık.

Leopet hammadde kullanımıyla 1 adet üründe (9K-12K);
• 10 Pet Şişe geri dönüşümü
• 1,5 kWh enerji kazancı
• 0,4 kg karbondioksit salınım kazancı

Leopet hammadde kullanımıyla 1 adet üründe (SK 18K-24K);
• 15 Pet Şişe geri dönüşümü
• 2,25 kWh enerji kazancı
• 0,6 kg karbondioksit salınım kazancı

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikaları’ndaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için kişisel verilerin korunması, gizlilik ve çerez politikalarımızı inceleyebilirsiniz. KAPAT